Uchwały Rady Miejskiej za 2023 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXVI/552/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 38 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-03 11:50:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2024-01-09 13:08:38)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXVI/551/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-09 13:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2024-01-09 13:08:38)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXVI/544/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2024 rok
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-03 11:42:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXVI/543/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2024 – 2033
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 284 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-03 11:42:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXVI/542/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2024
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 390 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-03 11:41:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXV/541/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 13:32:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/541/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 grudnia 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 13:31:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXV/540/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 13:19:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/540/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 grudnia 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 12 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 13:18:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXV/539/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Barwicach
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 13:02:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXV/536/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 23 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-04 14:09:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2024-01-04 14:10:15)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXIV/532/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 11:58:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXIV/531/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 11:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXIV/530/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 29 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 11:57:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXIV/529/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 11:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXIV/528/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 11:54:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXIV/527/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 11:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXIV/522/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2024-01-02 11:48:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/517/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 8 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:54:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/515/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 788 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/514/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 10 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:52:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Barwic
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 11 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/504/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:42:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/502/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie przyjęcia statutu Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 27 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXII/501/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Samorządów
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-11-02 14:39:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXI/499/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 września 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 - 2033
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:32:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:32:35)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXI/498/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 57 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-19 13:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:10)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXI/497/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-19 13:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 12 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-19 13:06:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LX/491/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Barwic
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-08-31 12:18:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:29)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LX/489/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 24 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-08-31 12:17:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:34)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LX/487/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Barwice od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-08-31 12:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:40)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LX/486/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-08-31 12:14:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:42)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/484/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 - 2033
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 464 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 09:31:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/483/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 41 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:36:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:41:20)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/480/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:33:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:41:40)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/479/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:33:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:41:46)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/478/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:32:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:41:56)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/477/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barwic z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:31:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:05)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2022 rok
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:31:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:11)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/475/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-13 09:30:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:17)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/474/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 - 2033
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:53:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:31)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 1 LVIII/474/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 134 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:37)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 2 LVIII/474/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 252 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 3 LVIII/474/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 161 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:52:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:50)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 34 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:51:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:42:56)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/472/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:43:04)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/471/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:50:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:43:20)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:50:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:43:34)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/469/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice”
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 29 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:49:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:43:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/467/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Barwice za rok 2022
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:47:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:46:08)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr1 LVIII/467/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:46:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:46:21)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/465/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:45:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:46:53)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr1 LVIII/465/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:44:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:47:03)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:43:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:47:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr1 LVIII/464/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:47:50)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVII/463/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 21 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:47:57)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/461/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 - 2033
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 71 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:39:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-09-29 08:48:05)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/460/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 r.
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 46 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:38:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/457/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barwice w 2023 roku
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:34:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:35:46)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr1 LVI/457/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 386 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:35:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:35:46)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LV/456/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2023 rok
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 29 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:32:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/454/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 19 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:30:47)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/453/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 37 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:30:34)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/452/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 22 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:30:13)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/451/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 21 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:29:51)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/450/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Typ pliku: RTF, Rozmiar: 63 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:29:37)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/449/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych...
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 27 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:29:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/448/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/447/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Barwice na lata 2023-2027
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 19 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:29:08)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 1 LIV/447/2023
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 79 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:28:52)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/446/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Barwicach
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:28:33)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/444/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/380/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy...
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:28:02)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/443/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2023 rok
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 53 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:26:22)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 1 LIV/443/2023
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:26:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 2 LIV/443/2023
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:27:04)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 3 LIV/443/2023
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 20 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:27:19)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 4 LIV/443/2023
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 37 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:27:35)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/442/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 – 2033
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 18 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:17:04)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 1 LIV/442/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 454 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:23:08)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 2 LIV/442/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 20 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:23:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 3 LIV/442/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:23:37)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/441/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2023
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 23 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:17:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 1 LIV/441/2023
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 98 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:18:33)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 2 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 254 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:18:49)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 3 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 18 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:19:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 4 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 18 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:19:22)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 5a LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:19:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 5b LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 24 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:20:09)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 6 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:20:57)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 7 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:20:39)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 8 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 25 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:21:15)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 9 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:21:32)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 10 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:21:53)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 11 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:22:10)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 12 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 22 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:22:26)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik Nr 13 LIV/441/2023
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 10:24:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-06-21 13:22:46)
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 13:56:38)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki