Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Petycja nr 5 - Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) element menu 2024-05-14 14:35:02 MODYFIKACJA
Petycja nr 5 - Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) element menu 2024-05-14 14:34:46 MODYFIKACJA
Petycja nr 4/2024 - Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy element menu 2024-05-14 14:34:24 MODYFIKACJA
Petycja nr 4/2024 - Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy element menu 2024-05-14 14:34:08 MODYFIKACJA
Petycja nr 3/2024 - Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy element menu 2024-05-14 14:33:59 MODYFIKACJA
Petycja nr 3/2024 - Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy element menu 2024-05-14 14:33:37 MODYFIKACJA
Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży P dokument HTML 2024-05-14 14:26:23 MODYFIKACJA
Petycja nr 5 - Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) element menu 2024-05-14 14:26:23 MODYFIKACJA
Petycja nr 5 - Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) element menu 2024-05-14 14:26:08 UTWORZENIE
Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży P dokument HTML 2024-05-14 14:25:34 UTWORZENIE
Petycja nr 5 - Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) element menu 2024-05-14 14:25:34 MODYFIKACJA
Petycja nr 5 - Petycja w sprawie przekazania petycji wszystkim Zarządom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) miejscowo właściwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do Naczelników Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) element menu 2024-05-14 14:25:24 UTWORZENIE
Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy dokument HTML 2024-05-14 14:24:31 UTWORZENIE
Petycja nr 4/2024 - Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy element menu 2024-05-14 14:24:31 MODYFIKACJA
Petycja nr 4/2024 - Petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy element menu 2024-05-14 14:23:49 UTWORZENIE