Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

InformacjeURZĄD MIEJSKI W BARWICACH

REGON: 000527747

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Barwice,

Burmistrz Barwic informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem
1 czerwca  2017 roku KASA w Urzędzie Miejskim w Barwicach została zlikwidowana. W związku  z powyższym od dnia 1 czerwca 2017 roku wszelkie wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Barwice można dokonywać w Oddziale  Banku Spółdzielczego
w Białogardzie oddział w Barwicach  w punktach:

·         przy Placu Wolności

·         przy ulicy Bankowej

Na konto : 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020

Od dokonywanych wpłat Bank Spółdzielczy nie będzie pobierał żadnych opłat.

                                              Burmistrz Barwic

                                             Mariusz Kieling

78-460 Barwice

ul. Zwycięzców 22

Tel. (94) 373-63-43,44,09

Fax. (94) 373-63-49

e-mail : urzad@um.barwice.pl

NIP: 673-14-80-578