Ogłoszenia

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Obwieszczenie Komisji Okregowej o zarejestrowanych kandydatach do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-19 12:31:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarzadców i użytkowników budynków w zwiazku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 341 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-09-19 11:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 33 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-07-21 09:42:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 663 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-06-13 12:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód znak: SZ.ZUZ.2.4210.482.2022.MR
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 437 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 886 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 77 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu planu ochrony Drawskiego Parku Karajobrazowego.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 84 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:35:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja państwowego Gospodarstwa Wdnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce 91/2 obręb Nowy Chwalim
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 218 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:35:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na działkę nr 91/2 obręb Nowy Chwalim, pismo znak: SZ.RUZ.4210.17-4.2022.BG
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 332 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:35:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód znak: SZ.ZUZ.2.4210.99.2022.MR
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 423 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-20 10:46:52)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki