Uchwały Rady Miejskiej za 2021 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/224/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 35 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/225/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021 - 2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/226/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/227/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 656 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/228/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 729 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/229/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 724 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/236/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 12 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/237/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Barwice za rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 210 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/239/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia w sprawie Przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/244/2021Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Barwic
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 282 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 278 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/246/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/247/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 484 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/255/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/256/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/259/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 162 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barwic z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 265 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/262/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 260 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2021/2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 273 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/277/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 280 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/278/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 267 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 543 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2021 - 2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/306/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 października 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1006 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/308/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 244 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/309/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 646 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/310/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/311/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 254 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/316/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior +" w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 390 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/319/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/320/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barwic
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 337 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVII/322/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 755 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 18 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:29:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Barwiach na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1015 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/329/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 256 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:28:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 265 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:28:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/336/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 286 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:28:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/337/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-02 14:28:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 13:57:14)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:10:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki