Zarządzenia za 2020 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 209/2020 Burmistrza Barwic z dnia 31.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 517 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 208/2020 Burmistrza Barwic z dnia 11.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 567 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 207/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.12.2020r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 218 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.12.2020r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w bezpłatne użyczenie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 263 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.12.2020r. w sprawie oddania nieruchomości zabudowanej w bezpłatne użyczenie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 245 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 204/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.12.2020r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Barwic z dnia 9.12.2020r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na zasiłek szkolny
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 256 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 202/2020 Burmistrza Barwic z dnia 1.12.2020r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego ...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 507 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Barwic z dnia 1.12.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w Barwicach do realizacji projektu...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 380 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 199/2020 Burmistrza Barwic z dnia 1.12.2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 195 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 198/2020 Burmistrza Barwic z dnia 31.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 707 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 197/2020 Burmistrza Barwic z dnia 18.11.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 433 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Barwic z dnia 18.11.2020r. w sprawie przesunięcia terminów wykonywania określonych czynności
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 351 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 193/2020 Burmistrza Barwic z dnia 9.11.2020r. w sprawie zawieszenia poboru podatków w formie inkasa
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 303 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 192/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 556 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Barwic z dnia 09.10.2020r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 779 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 184/2020 Burmistrza Barwic z dnia 01.10.2020r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 360 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.09.2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID19 ...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 265 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.09.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 386 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 449 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 173/2020 Burmistrza Barwic z dnia 15.09.2020r. sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 301 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Barwic z dnia 15.09.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2019 Burmistrza Barwic z dnia 4 stycznia 2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 574 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Barwic z dnia 11.09.2020r. sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 477 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Barwic z dnia 11.09.2020r. sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 511 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Barwic z dnia 9.09.2020r. sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 350 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Barwic z dnia 9.09.2020r. sprawie przekazania majątku Sołectwa Gonne Małe w związku ze zmianą Sołtysa i Rady Sołeckiej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 247 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Barwic z dnia 26.08.2020r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 - 2022"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 7 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Barwic z dnia 25.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 488 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Barwic z dnia 19.08.2020r. w sprawie sprzedaży mienia stanowiącego własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Barwic z dnia 13.08.2020r. w sprawie opracowania materialów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2021 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 583 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Barwic z dnia 24.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 418 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Barwic z dnia 7.07.2020r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 198 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Barwic z dnia 2.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 230 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Barwic z dnia 1.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze ...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 248 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 506 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Barwic z dnia 24.06.2020r. w sprawiewprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 7/2015 Burmistrza Barwic z dnia 02.02.2015 roku ...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 468 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Barwic z dnia 22.06.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 132/2020 Burmistrza Barwic z dnia 22 maja 2020 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 281 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Barwic z dnia 18.06.2020r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Barwic z dnia 17.06.2020r. w sprawie przesunięcia terminów wykonywania określonych czynności
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 354 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Barwic z dnia 9.06.2020r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o zasiłek szkolny
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 237 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Barwic z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Barwic z dnia 28.05.2020r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu nowego Statutu Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 200 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Barwic z dnia 22.05.2020r. w sprawie przesunięcia terminów wykonywania określonych czynności
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Barwic z dnia 20.05.2020r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 403 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 637 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Barwic z dnia 17.04.2020r. w sprawie przesunięcia terminów wykonywania określonych czynności
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 362 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Barwic z dnia 1.04.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 280 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Barwic z dnia 1.04.2020r. w sprawie przesunięcia terminów wykonywania określonych czynności
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 356 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.03.2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice ...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 945 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Barwic z dnia 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 509 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Barwic z dnia 16.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 424 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.03.2020r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 295 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.03.2020r. w sprawie powołania komisji do przeglądu dróg należacych do Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 388 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Barwic z dnia 14.02.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Barwic z dnia 11.02.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/2014 Burmistrza Barwic z dnia 21 marca 2014 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 289 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Barwic z dnia 31.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 342 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Barwic z dnia 15.01.2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 235 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Barwic z dnia 14.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Barwice na 2020r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Barwic z dnia 14.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy na rok 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczko" w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 14:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 08:01:54)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki