Zarządzenia za 2019 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.12.2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 612 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:36:46)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 448 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:36:52)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.12.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 298 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:36:58)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.12.2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 142 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:01)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30.12.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:05)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30.12.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:07)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30.12.2019r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 941 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:13)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30.12.2019r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz procedur i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:16)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Barwic z dnia 24.12.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Barwice w dniu 30.12.2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 584 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:21)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Barwic z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 535 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:30)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Barwic z dnia 12.12.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 273 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-08-28 13:37:37)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Barwic z dnia 11.12.2019r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 516 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Barwic z dnia 10.12.2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na zasiłek szkolny
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 222 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Barwic z dnia 28.11.2019r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Burmistrza Barwic
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 767 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Barwic z dnia 25.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 602 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Barwic z dnia 15.11.2019r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu zmiany WPF gminy na lata 2020-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 491 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.10.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomosci do dzierżawy i użyczenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 681 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.10.2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Barwic z dnia 14.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 408 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 473 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Barwic z dnia 20.09.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 326 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Barwic z dnia 30.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 494 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Barwic z dnia 29.08.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 362 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Barwic z dnia 14.08.2019r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2020r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 576 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Barwic z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 443 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Barwic z dnia 19.07.2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 521 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Barwic z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 453 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Barwic z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 426 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Barwic z dnia 19.06.2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na zasiłek rodzinny
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 251 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Barwic z dnia 05.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 287 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Barwic z dnia 31.05.2019r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Barwic z dnia 28 maja 2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 163 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Barwic z dnia 28.05.2019r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Barwicach z zajmowanego stanowiska
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 237 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Barwic z dnia 17.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 634 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Barwic z dnia 06.05.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 392 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Barwic z dnia 29.03.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 381 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Barwic z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 351 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Barwic z dnia 26.03.2019r. w sprawie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 761 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Barwic z dnia 06.03.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 272 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Barwic z dnia 28.02.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 792 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:42:54)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załączniki do Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Barwic z dnia 28.02.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 298 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:47)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:42:54)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Barwic z dnia 27.02.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 472 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Barwic z dnia 19.02.2019r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Barwic z dnia 18.02.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Barwic z dnia 12.02.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 428 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Barwic z dnia 17.01.2019r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Barwice w dniu 19 stycznia 2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 288 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Barwic z dnia 08.01.2019r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 241/2018 Burmistrza Barwic z dnia 23.01.2018r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 164 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Barwic z dnia 04.01.2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 308 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 13:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-25 08:01:33)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki