Uchwały Rady Miejskiej za 2016 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/141/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 830 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/137/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłaty
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 239 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/136/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 205 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/135/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 723 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/134/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2017 - 2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/133/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budźetu Gminy Barwice na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/132/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/131/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/86/16
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 178 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/128/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie reorganizacji ZA-GO poprzez zmianę nazwy na CUW i nadanie Statutu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/127/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 540 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/126/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/125/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1007 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/123/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 266 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/121/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 659 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 389 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 148 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 124 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/116/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/09
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 134 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2016-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 943 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barwice"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 23 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 140 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie udzielenie Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 187 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/102/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2016-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 602 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/100/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 538 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/99/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 152 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/98/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 142 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 820 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 189 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 171 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 694 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 212 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 157 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVII/84/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 z 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu ...
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 235 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVII/83/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planów prac Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XVI/82/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 326 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:05:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki