Uchwały Rady Miejskiej za 2019 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 201 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:29)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:26:46)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 948 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 165 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 734 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użyczenie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 387 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2019/2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 131 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 933 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 9 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Barwice na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 172 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 428 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej W Barwicach z dnia 29 października 2019 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 150 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2020-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 997 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 179 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 179 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Barwice na lata 2019-2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 358 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 173 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:24:03)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:24:17)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 387 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:46)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:24:32)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 417 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:46)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:24:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 272 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:45)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:24:54)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 718 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:45)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:25:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 385 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:44)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:25:15)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w jednostce pomocniczej Knyki
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 149 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:43)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:25:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie przyjecia programu polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:43)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:25:32)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 131 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:25:53)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:40)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:26:07)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 145 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:39)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:26:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019-2029
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 846 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały X/77/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 156 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały X/60/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 303 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie realizacji przez Gminę Barwice Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 287 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 186 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 159 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 177 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 223 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barwic z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 162 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 104 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 164 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 204 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 204 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 886 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 307 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 380 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:22:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 144 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 171 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 9 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 13 kwietnia 2015r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 149 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 124 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 144 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 292 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/31/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/128/16 z dnia 27 października 2016r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 145 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/276/2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 128 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 172 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 224 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2029
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 12:21:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 13:58:06)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki