2.15

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.:

 „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych -Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 

   W ramach programu mieszkańcy gminy Barwice mogą otrzymać wsparcie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w wysokości dofinansowania:

1) 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i wymianą go na alternatywne źródło energii.

2) 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i wymianą go na alternatywne źródło energii.  

   Osoby, które otrzymają grant, będą mogły przeznaczyć go na pokrycie następujących kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania:

1) pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;

2) pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją;

3) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych;

4) pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

5) pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;

6) pokrycie kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego;
7) wykonanie zaleceń określonych w audycie energetycznym, aby osiągnąć efektywność energetyczna na poziomie EPH+W maksymalnie 150kWh/m2 na rok.

8) pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz opinii kominiarskiej.

 

 Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu. Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice.

 

Nabór wniosków trwa do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Osoba do kontaktu: Emilia Polewczyk 94 713 75 02

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są również na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

 

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-Termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych%E2%80%93Zachodniopomorski-Program-Antysmogowy

 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 11 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Regulamin
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 178 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 151 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 2 do Regulaminu - Rozliczenie
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 123 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie o rodzaju termomodernizacji
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 117 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 144 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie o podwójnym finansowaniu
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 117 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie o pozwoleniu na użytkowanie
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 116 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:13:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 12:15:25)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki