Burmistrz Miasta

Burmistrzem  jest Robert Zborowski

Tel. służbowy: 943736309

 

e-mail: robert.zborowski@um.barwice.pl

 

Kompetencje Burmistrza1) Burmistrz jest organem wykonawczym Rady Miejskiej.
2) Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania miasta określone przepisami prawa.
3) Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
- przygotowuje projekty uchwał Rady
- określa sposób wykonywania uchwał
- gospodaruje mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
- przygotowuje projekt budżetu miasta i wykonuje budżet
- zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek
- wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach należących do kompetencji

Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:23:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2024-05-24 08:18:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki