Uchwały Rady Miejskiej za 2022 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/349/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 5 lat
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 222 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:56:55)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/346/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 5 lat
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 218 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:56:57)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/345/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 263 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:56:59)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/343/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:57:02)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/341/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach poprzez zmianę siedziby
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 280 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:57:16)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/340/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:57:21)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/339/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 292 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:57:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/338/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:57:29)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVIII/412/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:57:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/404/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 394 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:57:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/402/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 53 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:58:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Ne XLVI/401/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 62 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:58:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 259 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:58:29)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/398/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 288 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:58:36)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/397/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 290 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:58:42)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/396/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 285 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:58:48)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/364/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barwic
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:56:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Pietras
(2023-10-05 15:58:48)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/395/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 277 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/393/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/392/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIX/420/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIX/418/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 260 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIX/415/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów "Raportu o stanie Gminy Barwice"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 391 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/385/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 233 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/384/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 194 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/383/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 281 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/381/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barwice na rok szkolny 2022/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 266 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/377/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/376/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/375/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barwic z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 292 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/373/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 155 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLII/372/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 270 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLII/369/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/368/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 649 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/367/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 632 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/363/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Barwice za 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:16:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/361/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/360/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 284 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/353/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 - 2032
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/352/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/392/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/386/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 571 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/423/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 845 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/421/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/440/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/439/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/436/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 227 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/435/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 237 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/434/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dopłat
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 459 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/431/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Barwice na lata 2023 - 2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/430/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Barwicach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 241 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2023 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 847 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/428/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/427/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/426/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/425/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/424/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/411/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 239 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/410/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie umorzenia postępowania skargowego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 245 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/406/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 627 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/405/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych na 2023r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/404/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:15:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 13:56:58)
Ostatnio zmodyfikował: