Uchwały Rady Miejskiej za 2017 rok

Pliki do pobrania poniżej:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/217/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 219 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/216/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/214/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Barwicach na 2018 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 667 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/213/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2018 - 2028
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVII/209/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/208/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 840 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/207/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 278 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/206/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 166 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/205/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 229 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/202/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 170 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/196/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 848 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/194/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 640 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/193/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 października 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 377 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/189/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/188/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 września 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 351 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/187/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 200 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:50)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/186/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 września 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Barwice na lata 2017 - 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 22 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:16)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:50)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/184/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 18 września 2017r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Barwice na lata 2010 - 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/180/05 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 18 lutego 2005 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 224 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Barwice na lata 2017 - 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 125 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:05)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:38:01)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 13 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:38:01)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/175/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/174/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 271 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/173/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 174 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/172/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barwic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:37:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 11 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/167/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Barwice na lata 2017 - 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/166/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/05
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 252 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/165/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 334 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/163/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barwic
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 326 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/152/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 298 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/156/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości z dopłatą
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 401 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/155/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 224 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/154/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 511 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/151/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/150/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/122/16
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/149/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 139 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik do Uchwały - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 26 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVII/147/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Barwicach na 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 13:59:46)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-01-31 14:12:34)