Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”- kontynuacja w latach 2024-2028 od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.