Ewidencje inne

- Pracowników Urzędu
ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 
- Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 
- Skarg i wniosków
ewidencję prowadzi Referat Organizacyjny
 
- Wydanych zaświadczeń
- dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- nie zaleganiu w podatkach
- wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- wartości otrzymanych bonów paliwowych
- upomnień
- tytułów wykonawczych
ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowo – Budżetowy
 
- Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
ewidencję prowadzi Referat Inwestycji

 

Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:51:39)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO K.Musielak
(2023-03-16 15:51:43)