Za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Barwic przedkłada „Raport o stanie Gminy Barwice w roku 2018”.

W debacie nad „Raportem…” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barwicach.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Barwice odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa). W związku z powyższym zgłoszenia wraz z listą poparcia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Formularz listy poparcia do debaty dostępny jest w załączeniu, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barwicach oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Raport o stanie gminy Barwice
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-20 15:30:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Lista poparcia
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 40 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-20 15:30:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-20 15:31:23)
Ostatnio zmodyfikował: