Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach to trzykondygnacyjny obiekt biurowy, do którego prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia. Wejście główne oraz boczne, usytuowane przy parkingu, zlokalizowane są w poziomie terenu. Aby dostać się do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze, po wejściu do budynku drzwiami głównymi oraz bocznymi, należy pokonać schody, które nie są wyposażone w podjazd oraz urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach. W budynku brak jest obszarów kontroli.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Komunikacja między kondygnacjami odbywa się wyłącznie schodami, budynek nie jest wyposażony w windę. Korytarze oraz schody posiadają odpowiednią szerokość, są przestronne, zapewniające bezproblemowe poruszanie się oraz odpowiednią komunikację.<

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Urzędu Miejskiego w Barwicach nie jest wyposażony w urządzenia oraz akcesoria ułatwiające komunikację oraz poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku urzędu nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta oraz sekretariatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO K.Musielak
(2023-02-16 14:48:51)
Ostatnio zmodyfikował: