Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawidomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania

476 KBPobierz

Informacja o złożonym wniosku

869 KBPobierz

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

428 KBPobierz