Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

336 KBPobierz

Informacja o złożonym raporcie

338 KBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

415 KBPobierz

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

425 KBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego zakres raportu

416 KBPobierz

Informacja o ponownym złożeniu raportu

357 KBPobierz

Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa

447 KBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

23 KBPobierz

informacja o wydanej decyzji

24 KBPobierz

Obwieszczenie o wydanej decyzji

305 KBPobierz