Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Barwic z dnia 21-03-2012r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego OKIT w Barwicach ...

2.2 MBPobierzPodgląd pliku