Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

366 KBPobierz

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

469 KBPobierz

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

517 KBPobierz

Informacja o złożonym raporcie

390 KBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie

293 KBPobierz

Informacja o wydaniu decyzji

339 KBPobierz