Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Barwic z dnia 20-03-2012r w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t

365 KBPobierzPodgląd pliku