Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Barwic z dnia 12-01-2012r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Barwicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

198 KBPobierzPodgląd pliku