Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Rejestr działalności regulowanej

571 KBPobierz

Informacja w sprawie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

128 KBPobierz

Wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej

37 KBPobierz

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

25 KBPobierz