Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr VIII/30/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/31/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

598 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXV/391/Z/12 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Barwice na 2013 rok

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXV/392/Z/12 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Barwice na lata 2013 - 2023

0.9 MBPobierzPodgląd pliku