Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zasiegnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji Informacji o kandydatach na ławników

518 KBPobierzPodgląd pliku