Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Barwic z dnia 10-08-2011r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Podsiadło ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

466 KBPobierzPodgląd pliku