Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Barwice służebnościami gruntowymi i przesyłu

585 KBPobierzPodgląd pliku