Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej

117 KBPobierzPodgląd pliku