Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

246 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

326 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko

219 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

233 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

333 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji

210 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

426 KBPobierzPodgląd pliku