Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania

222 KBPobierz

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN) 15kV wraz ze słupem odporowym..."

355 KBPobierz

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV instalacji zalicznikowej oraz rozbiórka sieci napowietrznej 0,4 kV i przyłączy w m. Ostropole"

333 KBPobierz