Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wystapienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmiane granic Miasta Barwice

0.9 MBPobierzPodgląd pliku