Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Barwice weksla  własnego  ,,in blanco" wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie …

Uchwała Nr V/31/2011

1.5 MBPobierzPodgląd pliku