Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjecia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr V/30/2011

2.7 MBPobierzPodgląd pliku