Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

1.1.    Data złożenia: 05.12.2022r.

1.2.    Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zapoznania się z publikacją

oraz podjęcia działań i decyzji mających na względzie troskę o ochronę życia i zdrowia obywateli naszego kraju

1.3.    Imię i nazwisko/podmiot /wnoszący petycji/: podmiot składający

petycję nie wyraził zgody na ujawnienie nazwy

1.4.    Podmiot rozpatrujący:  Burmistrz Barwic

1.5.    Przewidywany termin  rozpatrzenia:  05.03.2023.

1.6.    Termin  rozpatrzenia:  ---------------

Petycja

100 KBPobierzPodgląd pliku