Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

504 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

417 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

367 KBPobierzPodgląd pliku