Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY - CZĘŚĆ 3

51 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

107 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1

353 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1

351 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 2

250 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 3

343 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 4

252 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 5

349 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

442 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

395 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

161 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz ofertowy – Część 1

309 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2b do SWZ - Formularz ofertowy – Część 2

690 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2c do SWZ - Formularz ofertowy – Część 3

314 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2d do SWZ - Formularz ofertowy – Część 4

307 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2e do SWZ - Formularz ofertowy – Część 5

307 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

259 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4a do SWZ - Projekt umowy – Część 1

428 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4b do SWZ - Projekt umowy – Część 2

439 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4c do SWZ - Projekt umowy – Część 3

427 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4d do SWZ - Projekt umowy – Część 4

401 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4e do SWZ - Projekt umowy – Część 5

416 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

256 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób

263 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

259 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dot. 5 części zamówienia)

254 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do SWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

265 KBPobierzPodgląd pliku