Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu (cześć opisowa)

845 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany- Projekt Zagospodarowania Terenu (szkic orientacyjny)

465 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany- Projekt Zagospodarowania Terenu

770 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany- Projekt Architektoniczno-Budowlany (część opisowa)

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany- Projekt Architektoniczno-Budowlany - przekroje poprzeczne

356 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany- Projekt Architektoniczno-Budowlany - szczegóły konstrukcyjne

344 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany- Projekt Architektoniczno-Budowlany - przekrój podłużny sieci

342 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany- Projekt Architektoniczno-Budowlany - szczegóły studzienki wpustowej

359 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany- Projekt Architektoniczno-Budowlany - wylot kolektora

353 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Projekt budowlany- Załączniki Projektu Budowlanego

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Projekt budowlany- Załączniki Projektu Budowlanego - protokół z narady koordynacyjnej

155 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Projekt budowlany- Załączniki Projektu Budowlanego - Projekt zagospodarowania terenu

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy

267 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy

67 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

290 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - Wykaz osób

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

208 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

257 KBPobierzPodgląd pliku