Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XLI/360/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na 2022 rok

285 KBPobierzPodgląd pliku