Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracxyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rurociągu drenarskiego i wykonanie urządzenia melioracji wodnych stawu ziemnego znak: SZ.ZUZ.2.4210.148.2022.PB

408 KBPobierzPodgląd pliku