Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XL/357/2022 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

649 KBPobierzPodgląd pliku