Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

258 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

278 KBPobierzPodgląd pliku

WYJAŚNIENIA + MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY - AKTUALNY

82 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY - AKTUALNY

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - NIEAKTUALNY

84 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy - NIEAKTUALNY

321 KBPobierzPodgląd pliku