Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

227 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

361 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

254 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023

15.8 MBPobierzPodgląd pliku