Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

251 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

306 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

246 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa

13.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Informacja z rejestru gruntów

8.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Informacja z kartoteki budynków

7.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków

560 KBPobierzPodgląd pliku