Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku, w sprawie o ustalenie kolejnego znak: SZ.ZUZ.2.4210.380.2021.MD

470 KBPobierzPodgląd pliku