Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

604 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

598 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

822 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 a - Formularz ofertowy – Część 1

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 b - Formularz ofertowy – Część 2

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 c - Formularz ofertowy – Część 3

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 d - Formularz ofertowy – Część 4

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 e - Formularz ofertowy – Część 5

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2a - Projekt umowy - Część 1

334 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2b - Projekt umowy - Część 2

332 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2c - Projekt umowy - Część 3

333 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2d - Projekt umowy - Część 4

331 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2e - Projekt umowy - Część 5

330 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów – ul. Bankowa

7.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów – Stary Chwalim, dz. nr 280

6.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów – Stary Chwalim, dz. nr 25

5.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów – Bądki

6.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - Uproszczona informacja z rejestru gruntów – Uradz-Gwiazdowo

5.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - Mapka poglądowa - ul. Bankowa

8.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 - Mapka poglądowa (ortofotomapa) - ul. Bankowa

172 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 - Mapka poglądowa – Stary Chwalim, dz. nr 280

8.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 11 - Mapka poglądowa (ortofotomapa) – Stary Chwalim, dz. nr 280

206 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 - Mapka poglądowa – Stary Chwalim, dz. nr 25

8.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13 - Mapka poglądowa (ortofotomapa) – Stary Chwalim, dz. nr 25

188 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14 - Mapka poglądowa – Bądki

8.7 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 15 - Mapka poglądowa (ortofotomapa) – Bądki

122 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 16 - Mapka poglądowa – Uradz-Gwiazdowo

8.7 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 17 - Mapka poglądowa (ortofotomapa) – Uradz-Gwiazdowo

585 KBPobierzPodgląd pliku