Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/241/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2021 - 2023 na terenie Gminy Barwice"

0.9 MBPobierzPodgląd pliku