Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o wyniku postępowania

257 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

215 KBPobierzPodgląd pliku

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

265 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY - AKTUALNY

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - NIEAKTUALNY

74 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

420 KBPobierzPodgląd pliku