Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXVI/321/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barwicach oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku