Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 321/2021 Burmistrza Barwic z dnia 7.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmiany dotyczącej instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Barwice

692 KBPobierzPodgląd pliku